Raporty / Rankingi

Raport Veeam Software – wciąż mamy deficyt dostępności

Czas czytania: 4 min

Z transformacją biznesu napędzaną przez użytkowników nowej generacji – pragnących płynnej, bezproblemowej dostępności – zdolność nowoczesnych przedsiębiorstw do świadczenia usług non-stop stała się jedną z najpilniejszych kwestii. Jednak czy dzisiejsze przedsiębiorstwa dostarczają użytkownikom tego, czego ci potrzebują? Na to pytanie odpowiada badanie firmy Veeam Software – innowacyjnego dostawcy rozwiązań zapewniających dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non-stop (Availability for the Always-On Enterprise).

Aby na nie odpowiedzieć, Veeam przeprowadził 1140 wywiadów ze starszymi decydentami z działów IT w 24 krajach. Z raportu Veeam wynika, że 84 proc. decydentów przyznaje, że w ich organizacji występuje tzw. „deficyt dostępności”. Jest to różnica między tym, co może zapewnić dział IT a tym, czego domagają się użytkownicy. Przedsiębiorstwa tracą z jego powodu nawet 16 milionów dolarów rocznie, a koszt ten wypływa m.in. z utraconych możliwości i przychodów oraz obniżonej produktywności. Oprócz ubytku finansowego, niedostępność usług IT negatywnie wpływa na zaufanie klientów (co przyznaje 68 proc. ankietowanych) i wizerunek marki (62 proc. respondentów).

Globalna liczba użytkowników sieci osiągnęła w zeszłym roku rekordowy poziom (3,4 miliarda, czyli 42 proc. mieszkańców Ziemi), a prognozy mówią o niemal 21 miliardach urządzeń podłączonych do sieci do końca 2020 roku. Z tego względu zapewnienie całodobowego dostępu do danych i aplikacji jest dziś sprawą najwyższej wagi. Wydaje się jednak, że do wielu przedsiębiorstw przekaz ten wciąż nie dotarł wystarczająco dosadnie. Pomimo, że dwóch na trzech respondentów przyznaje się do zainwestowania znacznych środków w modernizację centrum danych, specjalnie po to, aby zwiększyć poziom dostępności.

Oto najważniejsze wnioski płynące z opracowania Veeam Availability Report 2016:

Dostępność ma kluczowe znaczenie… a mimo tego przedsiębiorstwa wciąż nie są w stanie jej zapewnić

• Użytkownicy domagają się bezzwłocznego wsparcia (63 proc.) oraz całodobowego dostępu do usług IT, ułatwiającego prowadzenie międzynarodowej działalności (59 proc.).

• Podczas modernizacji centrów danych dwiema najbardziej poszukiwanymi funkcjami są szybkie przywracanie (59 proc.) i zapobieganie utracie danych (57 proc.); jednakże koszty i niewystarczające umiejętności hamują wdrożenia.

• W ciągu ostatnich dwóch lat organizacje w pewnym stopniu zwiększyły swoje wymagania w zakresie poziomu świadczenia usług (zapisanego w umowach SLA). Uczyniły to, aby zminimalizować przestoje aplikacji (96 proc. organizacji zwiększyło wymagania) albo zagwarantować dostęp do danych (94 proc.), ale tzw. „deficyt dostępności” nie zniknął.

• Respondenci twierdzą jednak, że w celu rozwiązania tego problemu ich organizacje już modernizują albo zamierzają wkrótce zmodernizować swoje centra danych. Wirtualizacja (85 proc.) i backup (80 proc.) – są jednymi z najczęściej wymienianych obszarów, których unowocześnienie może przynieść pozytywne skutki.

Zagrożone dane

• Poziom wymogów zapisanych w umowach SLA, dotyczący wskaźnika czasu przywracania (recovery time objective, RTO) określono na 1 godzinę i 36 minut, ale respondenci przyznają, że w rzeczywistości procedura ta zajmuje 3 godziny. Podobnie poziom SLA dla wskaźnika punktu przywracania (recovery point objective, RPO) wynosi 2 godziny i 54 minuty, podczas gdy w rzeczywistości są to 4 godziny i 12 minut. Respondenci twierdzą, że ich organizacje średnio doświadczają 15 nieplanowanych przestojów rocznie. Dla porównania, w poprzedniej edycji raportu było to 13 przestojów. Ponadto nieplanowane przestoje aplikacji o znaczeniu krytycznym wydłużyły się z 84 do 174 minut rok do roku, a czas przerw w dostępie do aplikacji niekrytycznych zwiększył się z 4 do 5 godzin i 48 minut.

• Tylko niespełna połowa respondentów testuje kopie zapasowe w comiesięcznych lub krótszych odstępach czasu. Długie przerwy między testami zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w razie konieczności przywrócenia danych – wówczas bywa już za późno. A spośród tych, którzy przeprowadzają testy, jedynie 26 proc. analizuje więcej niż 5 proc. swoich kopii.

Dotkliwe konsekwencje finansowe i wizerunkowe

• Szacowany średni koszt przestojów w przedsiębiorstwie może sięgać 16 milionów dolarów rocznie. Oznacza to wzrost o 6 milionów dolarów w porównaniu z wynikami badania opublikowanego rok wcześniej.

• Średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym wynosi niemal 80 tys. dolarów. Średni koszt utraty danych, spowodowanej godzinnym przestojem aplikacji o znaczeniu krytycznym, wynosi blisko 90 tys. dolarów. Jeśli chodzi o aplikacje niekrytyczne, w obu przypadkach średni koszt przekracza 50 tys. dolarów za godzinę.

• Utrata zaufania klientów (68 proc.), szkody wizerunkowe (62 proc.) i utrata zaufania pracowników (51 proc.). Są to trzy najczęściej wymieniane skutki „niefinansowe”, jakie wynikają z oferowania niedostatecznego poziomu dostępności.

 

źródło: https://go.veeam.com/2016-availability-report-ty.html

Dodaj komentarz