Cyberbezpieczeństwo Polski,Raporty / Rankingi

Jednolity Plik Kontrolny – zabezpiecz swoje dane

Czas czytania: 2 min

Jednolity Plik Kontrolny to rządowy pomysł na uszczelnienie podatków i przyśpieszenie wykrywania nieprawidłowości.

Jednolity Plik Kontrolny: Nowe zobowiązania przedsiębiorców

Nowelizując ordynację podatkową z 10 września 2015 roku, fiskus nałożył na przedsiębiorców obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci pliku składającego się z 7 struktur logicznych:

  • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
  • faktur VAT (JPK_FA),
  • wyciągów bankowych (JPK_WB),
  • ksiąg rachunkowych (JPK_KR),
  • magazynu (JPK_MAG),
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR),
  • ewidencji przychodów (JPK_EWP).

Firmy z sektora MŚP miały zostać obowiązkiem dopiero w lipcu 2018 r. W maju br. sejm jednak zdecydował, że przyśpieszy cały proces o półtora roku. Co więcej, dane trzeba będzie przesyłać nie na żądanie, jak pierwotnie zakładano, ale automatycznie, co miesiąc. 

Jednak  ostatnio została przyjęta ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – która wprowadza obligatoryjny obowiązek (nie na żądanie) dostarczania JPK zawierającego rejestry zakupu i sprzedaży VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Przepisy te mają obowiązywać od 1 lipca 2016 r. dużych przedsiębiorców, od 1 stycznia 2017 obligatoryjnie  ewidencję sprzedaży i zakupu VAT będą składać mali i średni przedsiębiorcy, a 1 stycznia 2018 mikroprzedsiębiorcy.

Jak muszą się zabezpieczać przedsiębiorcy?

W związku ze zmianami przedsiębiorcy objęci obowiązkiem generowania JPK powinni:

  • zainwestować w kopię zapasową (backup), by niezależnie od nieszczęśliwych wypadków mieć dostęp do niezbędnych dla wygenerowania JPK danych;
  • skontaktować się z producentem oprogramowania z pytaniem, czy i kiedy planuje on wprowadzić aktualizacje pod JPK. Firmy, które korzystają ze zintegrowanych rozwiązań dostarczanych przez dużych producentów są w najkorzystniejszej sytuacji. Albowiem ci z pewnością przygotują nowe wersje systemów, uwzględniające wchodzące w życie przepisy. W taki sposób, aby klienci mogli w wygodny i bezpieczny sposób generować pliki JPK. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów (przykładowo System Comarch ERP Optima jest gotowy na JPK);
  • zakupić kwalifikowany podpis elektroniczny. Albowiem niezależnie od sposobu przekazania, dane będą musiały zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym. Taki podpis skutecznie zabezpiecza dokument przed jakimikolwiek zmianami.

 

Dodaj komentarz