Rozwiązania antywirusowe

Trend Micro Office Scan

Czas czytania: 4 min

Trend Micro Office Scan

Zabezpiecza sieci korporacyjne przed złośliwym oprogramowaniem, ransomware, wirusami sieciowymi, zagrożeniami na stronach internetowych. Ponadto przed spyware’em i atakami ze strony zagrożeń mieszanych. Oprogramowanie OfficeScan jest zintegrowanym rozwiązaniem składającym się z programu agenta. To właśnie on znajduje się na punkcie końcowym oraz programu serwera, który zarządza wszystkimi agentami.

XGen™ endpoint security od branżowego lidera

Połączenie rozwiązań Trend Micro™ OfficeScan™ z XGen™ endpoint security wprowadza aparat uczenia maszynowego o wysokiej precyzji analizy do środowiska mieszanych technik ochrony. W ten sposób eliminuje luki w zabezpieczeniach we wszystkich formach aktywności użytkowników na każdym punkcie końcowym. Ustawicznie uczy się, adaptuje i automatycznie rozpowszechnia wiedzę o zagrożeniach w całym środowisku. Ta zintegrowana ochrona przed zagrożeniami jest realizowana przy użyciu architektury, która bardzo efektywnie wykorzystuje zasoby punktów końcowych i pod względem obciążania procesorów i sieci wypada znacznie lepiej niż konkurencyjne produkty.

 • Zabezpieczanie serwerów plików, komputerów PC i Mac, laptopów, terminali kasowych, bankomatów i komputerów wirtualnych
 • Ochrona przed zagrożeniami za pomocą funkcji uczenia maszynowego o wysokiej precyzji analizy, analizy zachowań, reputacji plików, ochrony przed różnymi wariantami tego samego ataku, ochrony internetowej, zapobiegania wykorzystywaniu luk w zabezpieczeniach itd.
 • Ochrona przed utratą i kradzieżą danych
 • Szybkie aktualizacje dzięki integracji z lokalną piaskownicą

Wypróbuj: wypróbuj wersję demo


Oprogramowanie OfficeScan działa na bazie rozwiązania Trend Micro Smart Protection Network. Jest to nowoczesna infrastruktura zabezpieczeń zasobów klientów pracujących w chmurze, oferująca większe bezpieczeństwo, niż standardowe rozwiązania. Wyjątkowa technologia pracy w chmurze i agent, który wymaga niewielkiej ilości zasobów, zmniejszają zależność od zwyczajnych sposobów pobierania sygnatur i usuwają opóźnienia, które z reguły występują w takich sytuacjach. W ten sposób firmy mogą korzystać ze zwiększonej przepustowości sieci, mniejszej wymaganej mocy obliczeniowej i wynikających z tego oszczędności. Użytkownicy zaś zyskują natychmiastowy dostęp do najnowszych standardów ochrony niezależnie od tego, czy pracują z sieci firmowej, z domu, czy są w podróży.

Zobacz w praktyce – webinarium

Broń swoją sieć skuteczniej z rozwiązaniem Trend Micro Worry-Free

ZOBACZ NAGRANIE Webinarium

Funkcjonalność produktu

Od strony funkcjonalnej jest połączeniem programu antywirusowego umożliwiającego wykrywanie :

 •  wirusów,
 • oprogramowania szpiegującego (spyware),
 • reklamowego (adware),
 • rootkitów i innego złośliwego oprogramowania,

a także zapory sieciowej, monitora zachowania, dlp, kontroli usb, kontroli reputacji stron.

trand micro- walka ze zlosliwym oprogramowaniem

Wyróżnia się świetnymi mechanizmami do walki ze złośliwym oprogramowaniem, dlatego niezmiennie, od lat, zostaje nagradzany i wyróżniany w międzynarodowych rankingach – Gartner, NSS LABS.


KLUCZOWE FUNKCJE:

• Ochrona przed zagrożeniami

OfficeScan skanuje pliki i wykonuje określone czynności przy każdym wykrytym zagrożeniu  dla bezpieczeństwa. Bardzo duża liczba zagrożeń bezpieczeństwa wykrytych w krótkim przedziale czasu sugeruje epidemię. Aby odizolować epidemię, program OfficeScan wdraża zasady ochrony przed epidemią i izoluje zarażone komputery tak długo, aż zagrożenia zostaną usunięte.
Program OfficeScan można skonfigurować do subskrybowania list podejrzanych obiektów z serwera Control Manager. Za pomocą konsoli programu Control Manager można utworzyć niestandardowe operacje wykonywane na obiektach wykrytych na podstawie list podejrzanych obiektów w celu zapewnienia niestandardowej ochrony przed zagrożeniami zidentyfikowanymi przez punkty końcowe chronione przez produkty firmy Trend Micro właściwe dla danego środowiska.

trend micro- control manager i ochrona

• Ochrona dokumentów przed oprogramowaniem typu ransomware

Rozszerzone funkcje skanowania mogą identyfikować i blokować programy ransomware atakujące dokumenty uruchamiane na punktach końcowych przez identyfikację typowych zachowań i blokowanie procesów typowo związanych z takimi programami.

trend micro- ochrona dokumentow i blokada przed ransomware


• Monitorowanie skanowania

Program OfficeScan zapewnia lepszą widoczność i kontrolę funkcji skanowania poprzez:

 • Wznawianie przerwanego skanowania zaplanowanego: program OfficeScan można skonfigurować do automatycznego wznawiania przerwanego skanowania zaplanowanego według skonfigurowanego harmonogramu
 • Dzienniki operacji skanowania: monitorowanie czasu skanowania, stanu skanowania i wyników skanowania z użyciem konsoli Web

• Monitorowanie zachowania

Funkcja monitorowania zachowania stale monitoruje agentów w poszukiwaniu nietypowych modyfikacji systemu operacyjnego i zainstalowanego oprogramowania.

trend micro- monitorowanie agentow i wykrywanie nietypowych modyfikacji

• Usługi Damage Cleanup Services

Usługi Damage Cleanup Services usuwają z komputerów wirusy oparte na plikach i wirusy sieciowe, a także pozostałości wirusów i robaków (trojany, wpisy w rejestrze, zainfekowane pliki) w ramach całkowicie zautomatyzowanego procesu. W celu usunięcia zagrożeń i niedogodności będących wynikiem obecności trojanów usługa Damage Cleanup Services wykonuje następujące czynności:
 • Wykrywa i usuwa aktywne trojany
 • Przerywa procesy tworzone przez nie
 • Naprawia pliki systemowe, również te zmodyfikowane
 • Usuwa pliki i aplikacje pozostawione przez trojany

• Usługa Web Reputation

Usługa Web Reputation zapewnia agentom znajdującym się wewnątrz sieci korporacyjnej i poza nią ochronę zapobiegawczą przed złośliwymi i potencjalnie niebezpiecznymi stronami internetowymi. Dzięki przerwaniu łańcucha infekcji usługa Web Reputation zapobiega pobieraniu złośliwego kodu.

• Zapora programu OfficeScan

Zapora programu OfficeScan chroni agentów i serwery w sieci korzystając z kontroli stanowych — wysoce skutecznego skanowania wirusów sieciowych.

• Zapobieganie utracie danych

Funkcja zapobiegania utracie danych chroni zasoby cyfrowe organizacji przed przypadkowymi lub celowymi wyciekami. Funkcja zapobiegania utracie danych umożliwia administratorom:
 • Identyfikację zasobów cyfrowych wymagających ochrony.
 • Tworzenie reguł ograniczających lub uniemożliwiających przesyłanie zasobów cyfrowych przez typowe kanały transmisji, takie jak wiadomości e-mail i urządzenia zewnętrzne. Zapewnianie zgodności z określonymi standardami ochrony prywatności.

• Rozszerzone szyfrowanie komunikacji serwer-agent

Program OfficeScan zapewnia rozszerzone szyfrowanie komunikacji między serwerem a agentami z użyciem 256-bitowego szyfrowania AES. Dokładniej -Advanced Encryption Standard w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

• Szyfrowanie poufnych danych

Funkcja zapobiegania przed utratą danych jest zintegrowana z funkcją Trend Micro Endpoint Encryption. Automatyzując szyfrowanie poufnych danych za pośrednictwem kanałów magazynu wymiennego i magazynu w chmurze.

• Kontrola urządzeń

Kontrola urządzeń zapewnia dostęp do zewnętrznych urządzeń pamięci masowej oraz do zasobów sieciowych połączonych z komputerami. Funkcja kontroli urządzeń ułatwia zapobieganie przed utratą i wyciekiem danych. W połączeniu z funkcją skanowania plików, wzmacnia ochronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

• Wielojęzyczna praca agenta OfficeScan

Administratorzy mogą skonfigurować język programu agenta OfficeScan z poziomu konsoli Web. Można wybrać wyświetlanie konsoli agenta OfficeScan zgodnie z ustawieniami języka użytkownika lub ustawieniami języka serwera OfficeScan.

• Zaufane programy

Administratorzy mogą skonfigurować program OfficeScan do wykluczania ze skanowania procesów podpisanych przez zaufane firmy. Dodatkowo są w stanie zastosować skonfigurowane listy wykluczeń do funkcji skanowania w czasie rzeczywistym, monitorować zachowanie lub utworzone do nich własne listy.

Dodaj komentarz