Privileged Acces Management,Rozwiązania bezpieczeństwa IT

Dostęp uprzywilejowany – jak bezpiecznie z niego korzystać?

Czas czytania: 2 min

Dostęp uprzywilejowany. Ryzyko związane z nieautoryzowanym dostępem dotyczy nie tylko konsultantów zewnętrznych lub serwisantów, ale także administratorów i innych pracowników działu IT. Pojawia się przy tym dylemat związany z dostępem uprzywilejowanym do krytycznej infrastruktury firmy.

Dostęp uprzywilejowany – jak bezpiecznie z niego korzystać?

Przy uruchamianiu zdalnego dostępu do szczególnie istotnych systemów zazwyczaj przyjmuje się następujące założenia:

 • połączenie odbywa się w ustalonym przedziale czasowym z dokładnie określonymi zasadami dostępu, listą niezbędnych zadań do wykonania, a także listą osób, które z tego połączenia skorzystają,
 • całe połączenie musi odbywać się w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu, wykorzystującym uznane standardy kryptograficzne,
 • stosuje się integrację z systemami mocnego uwierzytelnienia (na przykład z użyciem tokenów lub haseł jednorazowych wysyłanych innym kanałem komunikacji),
 • logowanie do serwisu odbywa się za pomocą innych haseł, niż rzeczywiście wykorzystywane; pracownik nie zna szczegółów uwierzytelnienia stosowanych na drodze urządzenie monitorujące – infrastruktura docelowa,
 • po stronie firmy korzystającej z usług zdalnych znajduje się specjalista monitorujący połączenie, który w razie wykrycia problemów lub ewentualnych nadużyć może takie połączenie natychmiast przerwać,
 • system posiada narzędzia potrafiące zatrzymać typowe komendy, które mogłyby spowodować zniszczenie danych (by uniemożliwić wandalizm po udanym włamaniu i kradzieży haseł),
 • powinno stosować się zatwierdzanie komend przez drugą osobę;
 • cała sesja jest rejestrowana,
 • narzędzia potrafią wykryć wskazane operacje. Np. szczególnie ryzykowne polecenia bez konieczności oczekiwania na zakończenie sesji, możliwe jest również automatyczne powiadomienie,
 • działania zarejestrowane w sesjach są wysyłane do systemów korelacji zdarzeń,
 • udokumentowanie wprowadzonych zmian. Razem z zapisem sesji utworzą kolejny wpis w bazie wiedzy lub posłużą do rozliczeń za wykonane prace,
 • zapisy sesji zawierające zarejestrowane nadużycia można przedstawić organom ścigania.
 źródło: Marcin Marciniak, Monitoring i audyt użytkowania uprzywilejowanego, DLPexpert 1/2016
Dodaj komentarz