Backup - kopia bezpieczeństwa,Rozwiązania bezpieczeństwa IT

Jak zniwelować deficyt dostępności?

Czas czytania: 2 min

“Przedsiębiorstwa muszą zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na nieprzerwany dostęp do danych i aplikacji lub przygotować się na poważne konsekwencje finansowe.”

 Veeam Availibity Report 2016

Firma Veeam, orędownik koncepcji przedsiębiorstwa funkcjonującego przez 24 godziny na dobę na całym świecie, po raz piąty zleciła opracowanie corocznego raportu na temat dostępności.

2016 Veeam Availability Report zawiera informacje uzyskane od 1140 wysokich rangą decydentów IT z 24 krajów. Wyraźnie wynika z niego, że potrzeby związane z koncepcją Always-On Enterprise™ nie są obecnie zaspokajane. Przedsiębiorstwa muszą albo uznać dostępność za swój strategiczny priorytet, albo przygotować się na ryzyko utraty przychodów w wysokości nawet 16 mln USD rocznie.

Jak wynika z badania, według 84% decydentów
IT — to o 2% więcej niż w 2014 r. fir w ich przedsiębiorstwach występuje deficyt dostępności. Aby mu przeciwdziałać, większość przedsiębiorstw inwestuje w centra danych. Dwie trzecie (68%) robi to szczególnie z myślą o zapewnieniu funkcjonowania
w modelu 24/7. Przedsiębiorstwa dostrzegają stojące przed nimi wyzwania i podejmują stosowne kroki, ale wydaje się, że nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów.

Niepokoi fakt, że mimo znacznych inwestycji średnia liczba nieplanowanych przestojów wzrosła (z 13 przestojów w 2014 r. do 15 w 2015 r.). Wydłużył się również średni czas trwania przestoju (z mniej niż 1,5 godz. do niemal 2 godzin w przypadku krytycznych aplikacji).

Przytoczone wzrosty powodują, że średni roczny koszt przestoju w przedsiębiorstwie może sięgać 16 mln USD. To o 6 mln USD więcej niż w badaniu z 2014 r. Ponadto przestoje aplikacji mogą mieć konsekwencje nie tylko finansowe. Większość respondentów twierdzi, że ucierpieć może również zaufanie do przedsiębiorstwa (68%) i rzetelność marki (62%).

Z badania jasno wynika, że — mimo inwestycji i świadomości wysokich rangą decydentów IT co do pierwszorzędnego znaczenia dostępności — zapewniane poziomy usług dalece odbiegają od wyznaczonych celów. Użytkownicy domagają się niezawodnie i płynnie funkcjonującego środowiska, a otrzymują usługi niespełniające standardów. Przekłada się to na milionowe koszty spowodowane utratą przychodów, spadkiem wydajności i nadszarpniętą reputacją marki.


Przeczytaj cały raport: availability_report_2016_full_report_pl

Dodaj komentarz