Privileged Acces Management,Rozwiązania bezpieczeństwa IT

PAM firmy Wallix zdobył 5/5 punktów w rankingu SC Magazine

Czas czytania: 3 min

Rozwiązanie Privileged Access Management firmy Wallix zostało właśnie wybrane jako „Najlepszy zakup” w rankingu SC Magazine. Magazyn wspomagający wybory w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na całym świecie nadał mu punktację 5/5 we wszystkich kategoriach. Obejmują one funkcje, wydajność, łatwość użycia, cena, wsparcie techniczne, dokumentacja.

Werdykt:

“Wyrazy podziwu dla tego unikalnego podejścia do zarządzania uprzywilejowanym dostępem. Za unikalne podejście do problemu zarządzania uprzywilejowanymi kontami, nadajemy Wallixowi miano „Najlepszego zakupu”.


Zarządzanie dostępem do kont uprzywilejowanych

Wszystkie organizacje posiadają w swojej infrastrukturze konta uprzywilejowane. Wyzwaniem jest zarządzanie tymi kontami, oraz posiadanie pewności i jasności, co do podejmowanych aktywności w ramach sesji uprzywilejowanych. Rozwiązanie PAM wspiera proces zarządzania kontami uprzywilejowanymi poprzez zapewnienie możliwości przypisania dostępu konkretnym osobom do wymaganych elementów infrastruktury technicznej. Dostęp można definiować w bardzo elastyczny i granularny sposób. Wykorzystywać można profile wbudowane oraz własne. Dostęp udzielany jest wcześniej, a aktywowany o określonej porze lub na żądanie, po zatwierdzeniu przez upoważnioną osobę. System umożliwia również dostęp zgodny z zasadą „czterech oczu” (efektywnego nadzoru).

Korzyścią wynikającą z zastosowania rozwiązania Wallix jest możliwość zobrazowania i śledzenia aktywności w infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej przy wykorzystaniu kont uprzywilejowanych.

Możliwość śledzenia i wykrywania aktywności przy dostępie konsultantów i wsparcia z firm zewnętrznych

Wyzwaniem dla współczesnych firm, instytucji i organizacji jest zapewnienie dostępu. Mowa tutaj o konsultantach, inżynierach wsparcia i pracownikach kontraktowych by połączyć te aktywności z zarządzaniem kontami uprzywilejowanymi i zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Rozwiązanie Admin Bastion zapewnia pojedynczy punkt dostępu dla konsultantów, inżynierów wsparcia i pracowników kontraktowych z elastyczną strukturą nadawania uprawnień i z możliwością nagrywania sesji. Dostęp może realizuje się zgodnie z zasadą „czterech oczu”. Rozwiązanie to gwarantuje również automatyczne zrywanie sesji przy próbie wykonania zabronionych i niedozwolonych akcji w sesjach uprzywilejowanych zanim akcje te wykonają się w środowiskach docelowych.

Zarządzanie hasłami

Kolejnym wyzwaniem dla współczesnych firm jest zarządzanie przyznawaniem uprawnień do kont uprzywilejowanych, a szczególnie z ich odbieraniem, gdy nie są już niezbędne do wykonywania zleconych prac. Stanowi to kłopot szczególnie przy dużej rotacji pracowników własnych, kontraktowych oraz firm zewnętrznych.

Rozwiązanie Admin Bastion zapewnia scentralizowane rozwiązanie przyznawania dostępu do zasobów wewnętrznych kontom uprzywilejowanym. System WAB chroni systemy przed nieautoryzowanym dostępem i nadużyciem krytycznych danych.

Korzyścią zastosowania pojedynczego, scentralizowanego rozwiązania WAB jest możliwość zapewnienia dostępu do starszych urządzeń.  które nie są kompatybilne z usługami katalogowymi lub pracowników firm zewnętrznych, gdy nie mają kont w takich usługach katalogowych jak LDAP, Active Directory lub podobnych.

Admin Bastion nie posiada agentów i jest zintegrowany z usługą Active Directry. Co więcej może w pełni zautomatyzować zmiany haseł w systemie Windows, Linux, Oracle, Cisco i Active Directory.


Wallix oferuje kilka poziomów usług wsparcia dla klientów, począwszy od podstawowego (srebrny) do premiowego (platynowy). Wpisują się w nie różne poziomy czasu reakcji wsparcia technicznego , liczba użytkowników upoważnionych do dostępu pomocy i wsparcia sprzętowego . Wszystkie poziomy obejmują dostęp do aktualizacji produktów i poprawek. Dodatkowo ma wgląd do portalu pomocy online, który zawiera bazę wiedzy i inne zasoby pomocy technicznej.

źródło: https://www.scmagazineuk.com

 

Dodaj komentarz