Unified Threat Management - UTM

Next-Generation Firewall czy UTM – wiesz co wybrać?

Czas czytania: 3 min

Urządzenia Firewall „next-gen” oraz UTM, pod kątem realizowanych zadań dotyczących bezpieczeństwa, są do siebie dosyć podobne. Istnieją jednak między nimi pewne różnice, które należy wziąć pod uwagę decydując się na zakup jednego z tych rozwiązań.

Zacznijmy więc od początku…

Bezpieczeństwo sieci nie jest już opcjonalnym, ale zdecydowanie koniecznym elementem infrastruktury sieciowej każdego przedsiębiorstwa — bez względu na rozmiar czy zakres działalności. Rozpoczynając research w kierunku doboru najodpowiedniejszego rozwiązania, natrafiamy na całą gamę propozycji – od ukierunkowanych na konkretne zagrożenia, po urządzenia łączące w sobie dwie lub więcej usług. Na szczycie piramidy kompleksowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, napotykamy na urządzenia klasy Next-Generation Firewall oraz Unified threat Management (UTM).

Połączenie dwóch koncepcji

Początki rozwiązań Next-Generation Firewall wyznacza pojawienie się potrzeby stworzenia urządzenia łączącego w sobie zestaw konkretnych funkcjonalności: firewalla, IPS oraz możliwości filtrowania URL. Każde rozwiązanie skupiające w sobie funkcjonalności wykraczające poza powyższy zestaw, były powszechnie określane mianem NGFW. Obecnie spotykamy się jednak coraz częściej z urządzeniami przekraczającymi sztywne ramy rynkowych definicji. Urządzenia typu NGFW oferują podobny zakres bezpieczeństwa do rozwiązań klasy UTM.

 

Prostota kontra elastyczność – oto jest pytanie

Urządzenia UTM udostępniają zestaw pre-konfigurowanych polityk oraz narzędzi zarządzania i raportowania, stworzonych z myślą o łatwości wdrożenia i utrzymania całej infrastruktury. Tymczasem, urządzenia NGFW lepiej wpisują się w potrzeby przedsiębiorstw oczekujących zaawansowanej konfigurowalności oraz mogących pozwolić sobie na manualną konfigurację i ręczne generowanie raportów.

Porównaj najpopularniejsze zapory sieciowe UTM i Firewall nowej generacji w naszym portfolio 👉


Zobacz porównanie urządzeń

Jedno i drugie podejście ma swoje zalety, jednak dla większości przedsiębiorstw proces zaawansowanej konfiguracji wymaga zbyt dużych nakładów czasowych i kadrowych, koniecznych do prawidłowego określenia polityk bezpieczeństwa i zarządzania rozproszonymi urządzeniami. Rozwiązania klasy UTM umożliwiają organizacjom o ograniczonych zasobach kadrowych, korzystanie z zabezpieczeń klasy Enterprise- bez konieczności zwiększania nakładów. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, nie zatrudniających wykwalifikowanej kadry IT w ramach osobnego działu.

Wydajność – liczby warte więcej niż tysiąc słów…

Pytanie, które często się pojawi to- „Czy aby na pewno jedno, zunifikowane rozwiązanie jest w stanie zagwarantować wydajność, jaką oferują pojedyncze urządzenia, oddelegowane do ochrony poszczególnych punktów?”. Odpowiedź brzmi tak! Często mamy do czynienia z sytuacją, gdy jedno – odpowiednio dobrane – urządzenie UTM, przy aktywowanej pełnej ochronie prześciga wydajnością dedykowane rozwiązania NGFW.

Wydajność urządzeń typu UTM - Next-Generation Firewall czy UTM

Co dokładnie kryje się pod wieczkiem?

Zagrożenia, z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa mniejsze i większe, zmieniają się nieustannie. Tak też powinny zmieniać się odpowiadające na nie rozwiązania.

Nie istnieje sztywny przepis na to, jakie moduły powinny znaleźć się w standardowym zestawie funkcjonalności UTM. Dlatego też nie snuj domysłów — zapytaj, co oferuje rozwiązanie, które ma znaleźć się w Twojej sieci.

Istotne jest, aby dobrze zrozumieć, co dokładnie jest standardową funkcjonalnością dostarczaną z branym pod uwagę rozwiązaniem, a jakie moduły udostępniane są jako dodatkowe subskrypcje oraz z jakimi kosztami wiąże się ich wdrożenie.

Co kryje się w urządzeniu? Next-Generation Firewall czy UTM

Co proponujemy? Unikalne podejście firmy WatchGuard, skupia się na zapewnieniu najwyższej klasy bezpieczeństwa dla każdej organizacji — niezależnie od wielkości i wiedzy technicznej pracowników. Urządzenia UTM od podstaw zaprojektowane zostały w celu ułatwienia wdrożenia, użytkowania i zarządzania, zapewniając najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. WatchGuard Total Security nie tylko oferuje największy zbiór usług zabezpieczeń sieciowych na jednej platformie, ale również w sposób, który okazał się najbardziej elastyczny — zdolny adaptować się do nowych i ewoluujących zagrożeń — szybciej niż jakiekolwiek inne rozwiązania na rynku, dodatkowo w bardzo, ale to bardzo atrakcyjnych cenach.

Firebox firmy WatchGuard

Dodaj komentarz